جدول ستاره
جدول ستاره یا جدول پاداش(تکنیک معجزه آسا) بهترین روش برای آموزش بدون لجبازی است.این جدول برای مشخص کردن 2-3 مورد از رفتارهای کودک که قرار است مورد تقویت قرار بگیرد و چگونگی تخصیص پاداش رسم می شود. اگر به درستی اجرا شود می تواند باعث شکل گیری رفتارهای مثبت ...
ادامه مطلب
وقت‌گذاری برای فرزندانمان
یکی از بهترین و دلگرم کننده ترین کارهایی که والدین می توانند برای فرزندانشان انجام بدهند این است که زمانی را برای با هم بودن در نظر بگیرند آن هم به طور ویژه و با برنامه ریزی قبلی ممکن است خیلی با کودکتان وقت گذرانده باشید ولی بین با ...
ادامه مطلب